Nyheter för korttidsarbete

Stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till juni 2021 och förändras en del jämfört med nuvarande stöd. Bland annat försvinner karensen så...

Kompetens­­utveckla under korttids­arbete

Om ni för tillfället har drabbats av stopp i produktionen eller i försäljningen kan kompetensutveckling vara ett sätt att stärka företaget tills...

Förlängd tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående Corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en stödform för att hjälpa företag. Stödet riktar sig till företag...

Information om Regions Västerbottens omställningscheck.

Region Västerbotten har tagit fram ett nytt företagsstöd som kallas omställningscheck. Den kan sökas av mikroföretag med upp till nio anställda som...