Förlängd tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

På grund av den pågående Corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en stödform för att hjälpa företag. Stödet riktar sig till företag...

Information om Regions Västerbottens omställningscheck.

Region Västerbotten har tagit fram ett nytt företagsstöd som kallas omställningscheck. Den kan sökas av mikroföretag med upp till nio anställda som...