Se filmen från när första tåget kom till godsterminalen

Kl 05.20 på morgonen 23 juni kom första tåget till Nordmalings nya godsterminal i Rundvik. Tåget var lastat med timmer till SCAs...

Godsterminalens nyckel överlämnad till Terminalen i Rundvik AB

Vid en pressträff igår eftermiddag överlämnades nyckeln till godsterminalen i Rundvik till bolaget Terminalen i Rundvik AB som ska driva den.

2020-10-23 Godsterminalen

Bygget av godsterminalen går vidare. Stoppbockarna är på plats och byggnaden längst borta är färdig.

2020-09-09 Godsterminalen

Bygget av godsterminalen går vidare. Rälsen är lagd och elen är inkopplad; en byggnad håller på att...
2020-03-13 Godsterminalen i Rundvik

Byggets utveckling

Följ utvecklingen av bygget. 2020-07-07 - Rälsen läggs.

2020-07-07 Godsterminalen

Godsterminalen i Rundvik, 2020-07-07. Rälsen läggs.
Godsterminalen i Rundvik, april 2020

2020-04-20 Godsterminalen

Bygget av godsterminalen går vidare.
Första spadtaget

2019-07-01 Första spadtaget för godsterminalen

Johan Öhman, Masonite Beams, Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande och Johan Tännfäldt, SCA, hjälptes åt med spaden.Stickspåret från...