Business Arena Stockholm

Kommunchef Ulf Månsson och näringslivssamordnare Conny Nordendahl om etableringsläget i kommunen inför Business Arena Stockholm 22 – 23 september 2021.


Mark för etablering


Se filmen från när första tåget kom till godsterminalen

Kl 05.20 på morgonen 23 juni kom första tåget till Nordmalings nya godsterminal i Rundvik. Tåget var lastat med timmer till SCAs såg i Rundvik.

Se filmen: