Godsterminalens nyckel överlämnad till drift

Vid en pressträff igår eftermiddag överlämnades nyckeln till godsterminalen i Rundvik till bolaget Terminalen i Rundvik AB som ska driva den.

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson inledde med att beskriva ur processen gått till med utgångpunkt från en utredning 2014. Hon riktar ett stort tack till Tillväxtverket och Region Västerbotten som trodde på projektet.

Kommunchef Ulf Månsson beskrev godsterminalen ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv och hur den ger unika konkurrensfördelar när den med ett centralt läge kopplar samman tre transportmedel.

Näringslivsutvecklare Conny Nordendahl beskrev anläggningen och dess placering nära E4, djuphamn och “Botniska korridoren”. Han presenterar också Mattias Rundkvist och Niclas Wikman, Terminalen i Rundvik AB.

För Terminalen i Rundvik AB:

Mattias Rönnkvist presenterar sig – driver Nordmalings skogsmaskiner förutom Terminalen i Rundvik AB

Niclas Wikman presenterar sig – driver Wikmans Åkeri förutom Terminalen i Rundvik AB.

Per Rud-Petersen (Terminalen i Bastuträsk AB) kunde inte närvara vid nyckelöverlämningen.

Kontakt:
Conny Nordendahl, Näringslivsutvecklare
Epost: conny.nordendahl@nordmaling.se
Tel: 0930-143 85

Mark för etablering