9: Hjulet, Rundvik

Industriområde i Rundvik nära E4 och den nya omlastningsterminalen vid Botniabanan.