8: Prästbäcken

Område lämpligt för bostäder och handel med närhet till natur och friluftsliv såväl som E4 och resecentrum.