6: Bävern

Område lämpligt för utvidgning av nuvarande industriområde nära järnväg och E4.