20191211 Linda Hörnfeldt Foto Jonas Forsberg www.jfp.se Insta jonas_forsberg

Näringsliv i samverkans nätverk för företagande kvinnor bjuder in till en workshopserie i personligt varumärke i sociala medier med Linda Hörnfeltd, även känd som LaLinda.

Länk till inbjudan och anmälan