I dagens digitaliserade samhälle står IT-säkerhetsfrågorna högt på dagordningen hos företag av alla storlekar. Goda IT-säkerhetsvanor är avgörande för att verksamheten ska fungera friktionsfritt och utan avbrott. De ständigt omskrivna IT-attackerna riskerar annars leda till att företaget förlorar allt från viktig data till kundernas förtroende.

Vi vill nu bjuda in er till en föreläsning med IT-säkerhetsutbildaren Karl Emil Nikka. Han har skrivit boken ”Bli säker” som visar vilka risker som finns och hur det går att skydda sig mot dem. Under en timme delar han med sig av sina bästa tips för småföretagare och entreprenörer som vill höja företagets IT-säkerhet. Föreläsningens fokus ligger på underhåll av datorer, skydd mot nätfiskeattacker och vikten av goda lösenordsvanor.

Datum: 25 mars

Tid: 08.00-09.15

Plats: Digitalt, länk skickas ut efter anmälan

Länk till anmälan