Stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till juni 2021 och förändras en del jämfört med nuvarande stöd. Bland annat försvinner karensen så att även du som redan haft stöd kan söka mer stöd när ansökan öppnar. Under januari–mars kommer det vara möjligt att permittera upp till 80 % av arbetstiden. Ansökan beräknas öppna i början av april.

Länk