Nya regler införs

122

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Riksdagen har beslutat att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Läs mer på Regeringskansliet

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Läs mer på Foklhälsomyndigheten

Länsstyrelserna har fått nya tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga pandemilagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Läs mer på Länsstyrelsen