Regeringen har den 9 november beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs till juni 2021. Tillväxtverket kommer även fortsatt att hantera stödet.


• Subventionsgraden uppgår fortsatt till 75 procent av arbetstidsförkortningen fram till den 31 mars 2021
• Under perioden 1 april–30 juni 2021 uppgår subventionsgraden till 50 procent
• Förlängningen kombineras med striktare hantering

Vi välkomnar beslutet om en förlängning av korttidsstödet, många företag har ett fortsatt stort behov av stöd. Vi ser fram emot att även under nästa år stödja svenska företag genom en svår tid säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Stödet förlängs nu med ytterligare 6 månader vilket betyder att det går att söka stöd för korttidsarbete fram till och med juni 2021. Från januari 2021 kommer det också att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för de permitterade medarbetarna.   

Länk Tillväxtverket

Länk till Regeringen presentation