Om ni för tillfället har drabbats av stopp i produktionen eller i försäljningen kan kompetensutveckling vara ett sätt att stärka företaget tills det kommer igång igen.

Många personer är permitterade eller i omställning och nu finns ett utmärkt tillfälle att gå starkare ur krisen. Tillväxtverket är positiv till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid.

De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, till exempel interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Att anställda under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser påverkar inte stödet. På Tillväxtverket har de lyft några exempel på möjligheter till kompetensutveckling och fler finns på verksamt.se