På grund av den pågående Corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en stödform för att hjälpa företag. Stödet riktar sig till företag som drabbats extra hårt av Corona-pandemin och som vidtar omställningar, för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Denna tillfälliga stödform är sökbar i hela Västerbotten.

Omställningschecken förlängs i ny tappning:

 • Är sökbart till och med 2021-02-28
 • Kan lämnas med upp till 80% för externa kostnader och 100 % för lönekostnader upp till max 150 kr/tim
 • Kan uppgå till max 150.000 kr (exklusive moms)
 • Kan enbart lämnas till “mjuka” kostnader
 • Behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst
 • Ska vara påbörjat inom 3 månader från beslut
 • Ska vara genomfört senast 2021-05-31

För att kunna söka checken ska företaget ha:

 • Drabbats hårt av Corona-pandemin
 • Arbetsställe registrerat i Västerbotten
 • F-skattsedel
 • Max 9 anställda (räknat per 2020-01-01) För företag som ingår i koncern där de ägs till 25 % eller mer av ett eller flera företag beräknas antalet anställda inom hela koncernen. Endast 1 företag i koncernen kan bli beviljad omställningscheck. 
 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turismföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)
 • Minst ett bokslut
 • Näringsverksamhet med vinstsyfte
 • Externa kostnader för minst 50.000 kr

Läs mer på Region Västerbottens sida om stödet HÄR