Blått kors
För dig som företagare
Bakgrunden till Företagsakuten är Coronavirusets spridning och dess påverkan på näringslivet som har lett till att företag och branscher har hamnat i mycket svåra situationer, med stora intäktsbortfall och risk för förluster av arbetstillfällen.
Företagsakuten är till för alla företag i Västerbotten, även för dig som inte är medlem i Företagarna.

 
Vad kan Företagsakuten hjälpa dig med?

Företagsakuten kan ge rådgivande krisstöd till företag i Västerbotten för att rädda företag och arbetstillfällen.

Exempel på Företagsakutens insatser:
Guidning bland regionala och statliga stöd
Hjälp med ansökningar till stöd och bidrag

Kontakter med myndigheter och organisationer
Upprättande av handlingsplaner
Ekonomiska och juridiska översyner
Affärsutveckling för omställning

Rådgivarna hjälper dig och ditt företags specifika utmaning inom ramen för Företagsakuten. Rådgivning sker per telefon eller video.

Kontakt

Kontakta i förstahand Företagsakuten genom att maila vasterbotten@foretagarna.se så kommer en rådgivare att kontakta dig.

Vill du kontakta kommunens näringslivsenhet: 
Conny Nordendahl – Näringslivsutvecklare –
conny.nordendahl@nordmaling.se
Sophie Jakobsson – Näringslivskoordinator –
sophie.jakobsson@nordmaling.se