Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Om avstämningen inte skickas in i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

  • Avstämningen äger rum efter tredje stödmånaden, har du fått stöd från mars ska du alltså göra din avstämning i juni. Då har du två veckor på dig att göra avstämningen. Den första avstämningen kommer ske 16-30 juni.
  • I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Det innebär bland annat att du kan justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd. För mycket utbetalat stöd räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd.
  • Om du vill ansöka om mer stöd, ska du göra det i samband med avstämningen. Du ska alltså inte göra en ny, separat ansökan.
  • Du kommer att få ett påminnelsemejl från oss med en länk till tjänsten där du ska göra avstämningen och söka eventuellt ytterligare stöd.

Länk till Tillväxtverket