På ALMI hittar du anpassade tjänster som hjälper ditt företag att hantera effekterna av Coronapandemin

På kort tid har verkligheten förändrats drastiskt för många företagare. Almi gör mycket för att bistå sina kunder för att mildra effekterna av coronapandemin. Det innebär bland annat att de anpassar sina affärsutvecklingstjänster för att bättre passa företagare under rådande omständigheter.

  • Alla nya affärsutvecklingstjänster är kostnadsfria fram till sommaren
  • Alla möten med Almis rådgivare kan ske digitalt

Länk