Välkommen på ett digitalt frukostmöte den 14/5 kl. 08.00 – 09.00

Elin Eriksson projektkommunikatör och Erik Grönlund projektledare på Vattenfall kommer att informera om Vindkraftsparken som kommer att byggas i Stensvattsmarken i Bjurholms kommun, alldeles på gränsen mot Nordmaling. Vattenfall önskar nu komma i kontakt med flera tänkbara underleverantörer till projektet, ett projekt som kommer leda till nya arbetstillfällen och möjligheter inom många olika branscher. Dvs inte bara anläggning & entreprenadföretag utan även företag inom besöksnäring, handel, restaurang mm.

Har du frågor till Elin och Erik om projektet maila till sophie.jakobsson@nordmaling.se innan den 12/5. (Ni kan även ställa frågor under mötet)

Anmälan innan den 12/5 till: josefine.larsson@stiftelsennavet.se

Mer information om projektet hittar du här

Mer information om vindkraft hittar du här