Regeringen och regeringskansliet följer utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter.