Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länen men även mellan Regering, riksdag och de centrala myndigheterna.

  • Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader