På försäkringskassan finns samlad information som rör arbetsgivare och egenföretagare.