Företagarna följer löpande utvecklingen kring coronaviruset och erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp som berör covid-19.