• Har finns alla fackförbund samlade
  • Förhandling korttidsarbete, det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal.