Coronastödpaket för näringsindkare i Nordmaling

343
Rundvik med godsterminalen

Kommunstyrelsen har antagit ett åtgärdspaket för att underlätta för näringslivet under Coronapandemin.

Följande beslutades:

  • Nordmalings kommun avser att reglera fakturor från lokala företag och till ett belopp upp till 10.000 kr inom tio dagar, övriga fakturor ska regleras så snabbt som möjligt.
  • Nordmalings kommun skjuter på fakturering för tillsyn till och med augusti 2020.
  • Nordmalings kommun prioriterar inga tillsynsbesök som kan vänta, utan det skjuts
    fram till hösten 2020.
  • Nordmalings kommun beslutar att det är möjligt att förlänga betalningstiden till kommunen för fakturor inom vatten och avlopp upp till 90 dagar efter ansökningsförfarande till sektor Samhällsbyggnad (Yvonne Dellsand 0930-141 04, Emma Ahlfeldt 0930-140 97, renh@nordmaling.se).
  • Nordmalings kommun erbjuder efter  ansökningsförfarande uppskjuten lokalhyra till företag (som hyr lokaler av kommunen) med upp till tre månader under april-juni. Denna hyresskuld återbetalas via en  avbetalningsplan / hyrespåslag senast under nästkommande år, 2021. Ansökan om uppskjuten hyra ställs till kommunens ekonomikontor.

Nordmalings kommun kommer således att vid behov kunna vid enskild förfrågan bevilja anstånd med betalningar på fakturor för till exempel hyror eller vatten- och avloppsavgifter för företag. Samt minska belastningen på och tiden för fakturareglering till kommunens företag.

För mer information, kontakta

Conny Nordendahl
Conny.nordendahl@nordmaling.se

Sophie Jakobsson
sophie.jakobsson@nordmaling.se