Västerbottningen: Efterlängtade byggplaner på kommunens havstomt

412
Notholmen

Västerbottningen berättar att kommunstyrelsen givit samhällsbyggnadschefen Torsten Lindqvist i uppdrag att ta fram ett underlag för markanvisningsavtal för Norholmen där KRK i Umeå Fastighets AB projekterar ett åttavåningshus med 48 mindre hyreslägenheter.

Filmen visar utsikten från ett hus på Notholmen.