2019-07-01 Första spadtaget för godsterminalen

478

Johan Öhman, Masonite Beams, Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande och Johan Tännfäldt, SCA, hjälptes åt med spaden.
Stickspåret från Botniabanan kommer att sluta vid ett terminalområde på över 6 ha.

Terminalen är inriktad mot trä- och skogsindustri men hantering av all slags gods ska tilllhandahållas.