1: Fåglarna

Område med mycket goda kommunikationer nära resecentrum och E4. Lämpligt för t.ex. bostäder för pendlare till grannstäderna.